<< Klik hier om terug te keren naar de home page

Orthotheek

Orthotheek Samenwerkingsverband Driegang EC-Rotonde

Op initiatief van de coördinatiegroep heeft ons Samenwerkingsverband  een eigen orthotheek opgericht. Hierbij kregen zij de steun van het hele veld en ook de steun van het bestuur. Zowel de scholen als het Samenwerkingsverband betalen hiervoor een kleine bijdrage.

Adviserende leden:

De  coördinatoren van de onderwijsarrangementen en Piet Vogel.

Lenen bij de orthotheek:

Wij zijn heel de week bereikbaar.
De uitlening wordt verzorgd door Piet Visser. Wilt u iets meenemen of terugbrengen dan kunt u zich melden bij Piet Visser. Voor het terugbrengen hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Is hij er niet, dan leg je het materiaal op zijn bureau voorzien van briefje met naam, school. Maar als u iets wilt meenemen bel dan voor de zekerheid of Piet beschikbaar is, tel 0183-624915.

Elke school heeft 1 pasje dat ligt bij Piet Visser. Dit is nodig om materiaal te kunnen lenen.

Het materiaal wordt maximaal 6 weken lang uitgeleend.
Er bestaat geen restrictie over de hoeveelheid die meegenomen mag worden maar we gaan ervan uit dat men materiaal leent dat direct noodzakelijk is.
Tevens gaan we ervan uit dat de materialen op tijd worden ingeleverd zodat andere scholen hiervan weer gebruik van kunnen maken.

Verder kunnen we ook uitgeleende materialen digitaal verlengen. Mocht je materialen langer willen gebruiken dan kan je dit via de mail doorgeven aan Piet Visser (p.visser@ec-rotonde.nl).  Hij zal de uitleentijd met 6 weken verlengen. Dit kan maximaal 3 keer.

Overige openingstijden:

Voor en na gezamenlijke bijeenkomsten is de orthotheek ook geopend, b.v. een IB bijeenkomst of cursus, die plaats vindt in de Rotonde.

Zoekt u naar specifiek materiaal vraag dit dan aan de ambulant begeleiders. Zo kunt u b.v. met specifieke vragen betreffende “het lezen” terecht bij Erna Slingerland, advies over materialen voor kleuters kunt u inwinnen bij Oedeken Omers en informatie over materiaal betreffende “gedrag” kunt u vragen aan Marjan Tamse. U kunt uiteraard ook altijd de catalogus raadplegen. Hier wordt tevens vermeld of het materiaal is uitgeleend.

Expertise Centrum de Rotonde
Dokter Hiemstralaan 77
4205KK Gorinchem