Berichten archief

De voorziening MBT is in het leven geroepen om een zo breed mogelijk dekkend netwerk op te zetten om zo deze specifiek groep leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Uitgangspunt is daarbij het beleidsplan, van SWV Driegang EC-Rotonde.

Inmiddels zijn trajecten opgezet in de gemeenten: Zederik, Lingewaal, Giessenlanden, Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam en in het land van Heusden en Altena.

Visie:

Thuisnabij passend onderwijs voor alle kinderen, dus ook voor hoog/meerbegaafde kinderen.

Doel:

De voorziening streeft twee doelen na:

1.  Leerlingen met meer of hoogbegaafden kenmerken zo optimaal mogelijk, thuis nabij, te begeleiden.

2. Kennis vergroten en delen m.b.t. hoogbegaafdheid.

Welk effect :

Door het vergoten van de kennis kunnen handelingsverlegen leerkrachten snel en accuraat worden geholpen, wat weer ten goede komt aan de leerlingen.

Werkwijze:

Via de adjunct-coördinator kan er een beroep worden gedaan op deze voorziening. De adjunct-coördinator beoordeelt de aanvraag naar de in het beleidsplan vastgestelde criteria.

Door het opzetten en ondersteunen van trajecten wordt de kennis binnen de scholen m.b.t. hoogbegaafdheid vergroot en deze kennis wordt gedeeld met meerdere scholen.

 

Contact:

Ruud van Rijn

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws