Berichten archief

Programma

Hoe ziet een Winnerteam eruit?

Presentatie in de klas

Voordat de leerling meegaat naar het Winnerteam wordt er eerst een presentatie in de klas gegeven, met als thema ‘met paarden praat je met je lijf’. Deze presentatie heeft als doel de betrokkenheid vanuit de groep te vergroten en de deelnemende leerling een idee te geven wat hij of zij kan verwachten.

Intake gesprek met hindernissen

Aansluitend op de presentatie hebben wij een kennismakingsgesprek met de leerling. Dit geeft de leerling de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving van de school vast kennis te maken met ons als begeleiding. Wij krijgen op onze beurt een beeld van de kwaliteiten en valkuilen van de leerling. Samen met de leerling kiezen we één of meerdere ‘hindernissen’ die hij of zij graag zou willen overwinnen in het Winnerteam. Zo onderzoeken we gelijk de mate van zelfinzicht en bereidheid hiermee aan de slag te gaan.

Aan de slag bij Winner

Het Winnerteam is een individueel traject waarbij de leerling vijf maal met Winner aan de slag gaat. In deze vijf keer komen er verschillende thema’s aan bod; kennismaken, toelaten en wegsturen, overwinnen, leiderschap, samen en alleen, ontspannen, voor jezelf opkomen en afsluiten. De invulling van de sessies worden afgestemd op de individuele doelen van de leerling, waarbij de leerling zelf in grote mate verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leerproces.

Wat zijn de mogelijke doelen?

 • Herkennen van (non-verbale) communicatie bij anderen
 • Zich bewust te zijn van de eigen (non-verbale) communicatie
 • Het aanpassen van de eigen (non-verbale) communicatie aan de ‘gesprekspartner’
 • Oog hebben voor de omgeving en daarop anticiperen
 • Begrip te hebben voor veiligheidsregels en hier verantwoord mee om te gaan
 • Herkennen en benoemen van eigen gevoelen en gedachten
 • Herkennen en benoemen van emoties bij anderen
 • Herkennen en benoemen van kwaliteiten en hindernissen, zowel bij zichzelf als bij anderen
 • Hulp te vragen wanneer dat nodig is
 • Keuzes te maken en dingen te proberen
 • (Creatieve) oplossingen bedenken
 • Aan te geven wanneer hij/zij iets niet durft
 • Angst te overwinnen
 • Specifieke behoeften te benoemen; “als jij er naast staat durf ik het wel”
 • Op te komen voor eigen ruimte en behoeften
 • Vertrouwen te geven en te hebben
 • Samen te werken en elkaar te helpen
 • Zorg te dragen voor een ander
 • Inschatten van eigen kunnen en dat van anderen
 • Volhouden en taken af te maken
 • Omgaan met succes en teleurstelling
 • Ontspannen
 • Focussen
Naast al deze vaardigheden is er speciale aandacht voor de Winnerhouding. Met deze term verwijzen we naar een houding waarvan we graag willen dat de leerling deze vaker aanneemt. Zo kan voor een angstige en verlegen leerling de Winnerhouding zijn dat ze rechtop staat, borst naar voren, kin omhoog.
Leerling: Mijn Winnerhouding is dat ik sterk ben en geloof dat ik het kan!

Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kan er gefocust worden op punten die voor die leerling van belang zijn. Daarnaast ontdekt de leerling vaak zelf waar er behoefte aan verandering is, doordat er tegen grenzen aangelopen wordt in de oefeningen met het paard. De leerling wordt hierin coacht door in gesprek te gaan over zijn of haar gedrag, het bespreken mogelijke alternatieven en het leggen van een brug naar situaties thuis of in de klas. Hierdoor zien we een groei in zelfkennis, vaardigheden en zelfvertrouwen.

Afsluiting

Wanneer de sessies bij Winner erop zitten volgt er nog een afsluiting in de klas. Hierbij krijgt de leerling de mogelijkheid het verzamelde beeldmateriaal in de klas te laten zien, om daarbij te vertellen wat hij of zij heeft geleerd in het Winnerteam. Ook zorgen wij voor een certificaat en een medaille die we na de presentatie aan de leerling overhandigen. Hierdoor ervaart de leerling een concrete afsluiting van het project en wordt er draagvlak gecreëerd om de geleerde vaardigheden in de klas te blijven toepassen.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws