Berichten archief

Consult

Consult is een voorziening om de school verder op weg te helpen binnen de basisondersteuning die de school biedt.

De aanvraag kan gedaan worden voor de onderwijsarrangementen:

  • Gedrag
  • Taal/lezen
  • Inclusief
  • Rekenen

De preventief ambulant begeleider komt observeren, gesprekken voeren met leerkrachten en intern begeleider. Vervolgens wordt er een rapportage opgesteld met daarin adviezen omtrent interventies, die gedaan kunnen worden om het kind verder te ondersteunen.

De stappen betreffende aanvraag voor deze voorziening.

 

  1. In het schoolondersteuningsteam (S.O.T.) wordt vastgesteld dat de basisondersteuning onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen en er extra hulp nodig is vanuit het samenwerkingsverband.
  2. De benodigde documenten* worden 14 dagen voordat het S.O.T. met de brugfunctionaris bij elkaar komt geplaatst in Grippa (vooraanvraag) Voor deze bespreking is geen toestemmingsverklaring nodig van ouders, maar zij zijn uiteraard op de hoogte van de bespreking en kunnen ook deelnemen aan de bespreking.
  3. Nadat er een duidelijke hulpvraag is gesteld en alle handtekeningen  (ouders, school en brugfunctionaris) zijn gezet, wordt de aanvraag met de benodigde  documenten ingediend in Grippa.

*

  • Een duidelijke hulpvraag die de basisondersteuning overstijgt.
  • Een historisch verslag of een CLB of een OPP.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws