Berichten archief

De afgelopen jaren maakten we voor leerlingen, op grond van de criteria achterstand en didactische resistentie, veelvuldig gebruik van de “Onderkennende Diagnose Dyslexie”. Inmiddels is de ODD voor alle leerlingen van het basisonderwijs ingehaald door de mogelijkheid op grond van dezelfde criteria dyslexieonderzoek met een eventuele officiële dyslexieverklaring via de zorgverzekering te bekostigen.

Vanaf schooljaar 2013-2014 is er geen mogelijkheid meer om een leerling een ODD mee te geven naar het Voortgezet Onderwijs en wordt er in het VO bij ouders 250 euro in rekening gebracht voor dyslexieonderzoek en een eventuele dyslexieverklaring.

Om dit te voorkomen kunnen ouders van leerlingen met een ODD dit alsnog via hun ziektekostenverzekering regelen.

Uitgelicht
Regioacademie R&D
Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws