Berichten archief

Wat moet je weten?

 • De Regioacademie verzorgt cursussen, opleidingen, educatieve diners en internationale studiereizen voor  SWV Driegang en SWV VO
 • Alle cursussen/ workshops zijn gericht op professionalisering in het geven van onderwijs aan (zorg)leerlingen.
 • Educatieve diners zijn gericht op het delen van de (nieuwe) ontwikkelingen die in het onderwijs plaatsvinden.
 • Het streven is, door het blijven professionaliseren van de leerkrachten, dat alle (zorg) leerlingen “thuisnabij” een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.

 Wat wil bereikt worden:

 • Realiseren van een blijvende kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan zorgleerlingen.

Werkwijze

 • Vanuit de ontwikkelingen die binnen het onderwijs plaatsvinden maar ook vanuit vraag vanuit het onderwijsveld wordt elk jaar een aanbod samengesteld.
 • Scholen vanuit SWV Driegang en SWV VO kunnen op dit aanbod inschrijven.
 • Eind mei komt het voorlopig aanbod op alle scholen. Hierop kan worden ingeschreven.
 • Aan de hand van voorinschrijving wordt het definitieve aanbod bepaald.
 • Inschrijving vindt plaats op twee manieren:
  • op schoolniveau door het invullen van het aanmeldingsformulier. Deze wordt gemaild naar regioacademie@driegang.nl
  • op individueel niveau door het sturen van een mail met naam, school, emailadres en het nummer van de cursus naar regioacademie@driegang.nl
 • De cursussen worden grotendeels gegeven in het expertisecentrum bij de Rotonde op woensdagmiddagen of op avonden.
 • Twee weken voor aanvang van de cursus wordt een herinnering gestuurd naar de deelnemers en naar de directies van de scholen.
 • Na afloop worden de cursussen vanuit de Regioacademie geëvalueerd.
 • De educatieve diners zijn bedoeld om nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs kenbaar te maken.

Informatie

Het regioaanbod wordt samengesteld door de volgende personen: Piet Vogel, Arlé Troost ,Bert Boels, Piet Franke en Elsemieke Leijh

Het regioaanbod voor schooljaar 2015-2016 is te vinden op www.driegang.nl onder het kopje regioacademie

Informatie is te verkrijgen bij:
Coördinator: Elsemieke Leijh      regioacademie@driegang.nl

Cursus plaats:
Ec-Rotonde
Dr Hiemstralaan 85
4205 KK Gorinchem
Telefoon: 0183-64883

 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws