Berichten archief

De regioacademie is een onderdeel van SWV Driegang.

In de professionalisering van het onderwijzend personeel binnen het samenwerkingsverband neemt de regioacademie een belangrijke plaats in.

Onder de regioacademie vallen de volgende zaken:

 • Cursussen en opleidingen onderwijzend personeel (doorklikmogelijkheid)
 • Internationalisering (doorklikmogelijkheid)

Cursussen en opleidingen

Wat moet je weten?

 • De Regioacademie verzorgt cursussen, opleidingen, educatieve diners en internationale studiereizen voor SWV Driegang en V.O.
 • Alle cursussen/ workshops zijn gericht op professionalisering in het geven van onderwijs aan (zorg)leerlingen.
 • Educatieve diners zijn gericht op het delen van de (nieuwe) ontwikkelingen die in het onderwijs plaatsvinden.
 • Het streven is, door het blijven professionaliseren van de leerkrachten, dat alle (zorg) leerlingen “thuisnabij” een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.

 Wat wil bereikt worden:

 • Realiseren van een blijvende kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Werkwijze

 • Vanuit de ontwikkelingen die binnen het onderwijs plaatsvinden maar ook vanuit vraag vanuit het onderwijsveld wordt elk jaar een aanbod samengesteld.
 • Scholen vanuit de SWV Driegang, V.O. en de voorschoolse opvang kunnen op dit aanbod inschrijven.
 • Eind april komt het voorlopig aanbod op alle scholen. Hierop kan worden ingeschreven.
 • Aan de hand van voorinschrijving wordt het definitieve aanbod bepaald.
 • Aanmeldingen bij de voorinschrijving wordt gezien als een definitieve aanmelding
 • Inschrijving vindt plaats op twee manieren:
  • op schoolniveau door het invullen van het aanmeldingsformulier. Deze wordt gemaild naar regioacademie@driegang.nl
  • op individueel niveau door het sturen van een mail met naam, school, emailadres en het nummer van de cursus naar regioacademie@driegang.nl
 • De cursussen worden grotendeels gegeven in het expertisecentrum op woensdagmiddagen of op avonden.
 • Twee weken voor aanvang van de cursus wordt een herinnering gestuurd naar de deelnemers en naar de directies van de scholen.
 • Na afloop worden de cursussen vanuit de Regioacademie geëvalueerd.
 • De educatieve diners zijn bedoeld om nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs kenbaar te maken.

Informatie

Het regioaanbod wordt samengesteld door de volgende personen: Piet Vogel, Bert Boels, Arlé Troost en Elsemieke Leijh

Download hier het efinitieve aanbod regioacademie schooljaar 2018-2019

Informatie is te verkrijgen bij:
Coördinator: Elsemieke Leijh regioacademie@driegang.nl

Cursus plaats:
Ec-Rotonde
Dr Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
Telefoon: 0183-624915

 

 Internationalisering

Vanuit het SWV vindt er jaarlijks uitwisseling plaats met onderwijsgevenden van scholen uit andere landen waar het SWV contacten mee heeft.

Er worden reizen georganiseerd naar deze landen en onderwijsgevenden uit die landen brengen een bezoek aan ons SWV. In de afgelopen jaren hebben op deze manier leerkrachten een bezoek gebracht aan scholen in Amerika, Oostenrijk, België en Denemarken.

Het hoofddoel van deze studiereizen is om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren en “out of de box” te denken. Door met een “open mind” naar andere onderwijssystemen en culturen te kijken, word de eigen kijk op het onderwijs vergroot. De opgedane ervaringen van de reis neem je mee in je onderwijspraktijk.Niet alleen voor jezelf maar ook voor de school/ team waar je werkt door je ervaringen met elkaar te delen.

Tijdens deze reizen ga je op bezoek bij scholen, je volgt symposia, je hebt gesprekken met collega’s in het buitenland en je proeft de sfeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Elsemieke Leijh: e.leijh@driegang.nl

Janine Vogel: j.vogel@driegang.nl

 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws