Berichten archief

Personeelsbeleid

Inzet onderwijsassistent vanuit SWV

Een onderwijsassistent (OA) vanuit het SWV heeft een ‘strak’ salaris. Het salaris is vanaf 3 uur per leerling. Dit is dus wezenlijk anders dan bij een leerkracht die lesgebonden en niet lesgebonden taken heeft. De onderwijsassistent (OA) en school moeten de uren dus goed ‘bewaken’. Natuurlijk verwachten we van beide kanten een, in alle redelijkheid, bepaalde flexibiliteit.

Wanneer door omstandigheden (bv extra bijeenkomsten t.b.v. de leerling) de onderwijsassistent in één week veel meer uren zou maken, mag dat de volgende (of binnen één maand) week gecompenseerd worden. Bij flexibel omgaan bedoelen we af en toe één uurtje overschrijding in plus of min.

De werkdagen worden in overleg met het SWV, de onderwijsassistent en de school vastgesteld. Omdat een OA ook vaak op meerdere scholen werkzaam is kan er niet geschoven worden met de dagen. De uren kunnen over meerdere dagen verdeeld worden met een minimum van 3 uur per dag (deel).

Ziekte en afwezigheid

Bij afwezigheid en ziekte van de onderwijsassistent zal naar vervanging gezocht worden. Het kan zijn dat er niet direct vervanginging mogelijk is maar we streven ernaar dat zo snel mogelijk te realiseren.

Leerling begeleiding

Per  leerling wordt vanaf 3 uur per week ingezet, de uren mogen over meerdere dagen verdeeld worden met een minimum van 3 uur per dag (deel).

Wanneer een school meerdere leerlingen met onderwijsassistondersteuning heeft, proberen we hiervoor zo min mogelijk onderwijsassistenten te plaatsen. De school kan dan flexibeler met de uren omgaan, er kan meer gekeken worden naar een optimale inzet (bv tijdens rekenles, gymles, taalles enz..).

De onderwijsassistent (OA) is niet in dienst van de school maar van het SWV. Vergaderingen, taakbeleid en naschoolse activiteiten behoren niet bij de werkzaamheden, er mag niet verwacht worden dat de OA hier als vanzelfsprekend bij aanwezig is.

Wanneer de AO er zelf voor kiest, is dat aan hem of haar (let wel: hier staat dus geen salaris tegenover).

Inclusief onderwijs/ leergemeenschap:

De scholen met inclusief onderwijs of een leergemeenschap krijgen een onderwijsassistent die inzetbaar is in de groepen waar nodig. De school mag en kan dat zelf bepalen bepalen (in overleg met alle betrokkenen). De uren van deze onderwijsassistent hebben een andere verdeling omdat er meerdere werkzaamheden nodig kunnen zijn.  Aanwezigheid bij vergaderingen, studiedagen enz. kan juist gewenst zijn.

De uren kunnen zijn:

  • Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van ongeveer 8.15 uur tot ongeveer 15.30 uur  (half uur pauze niet meegerekend).
  • Een woensdag van ongeveer 8.15 uur tot ongeveer 13.00 uur.
  • De uren worden zoveel mogelijk lesgebonden ingezet.

Het is niet de bedoeling dat er ‘geklokt’ wordt. De ene dag zal het eens wat meer zijn en de andere dag wat minder. De invulling van de uren zal ook hier in overleg zijn met alle betrokkenen (school- onderwijsassistent- personeelszaken SWV) 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws