Berichten archief

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Jaarlijks zal met elke werknemer een gesprek gehouden worden.

We hanteren de cyclus twee jaar een functioneringsgesprek en het derde jaar een beoordelingsgesprek.

De school, waar een Onderwijsassistent werkzaam is, wordt één keer per jaar gevraagd een evaluatieformulier betreffende deze OA in te vullen. Dit zal meegenomen worden tijdens het functionerings- beoordelingsgesprekgesprek.

De gesprekken kunnen op de school gehouden worden waar , indien wenselijk, ook iemand van de school bij aanwezig kan zijn (ib-er, leerkracht, directie).

In april of mei is er een voortgangsgesprek met de OA. Dan wordt ook de plaatsing voor het volgend schooljaar besproken.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws