Berichten archief

Functieomschrijving

De werkzaamheden van een OA bestaan uit:

Het assisteren een groepsleerkracht in een groep waarin één of meerdere leerlingen zitten met een speciale onderwijs/zorg behoefte (meer handen in de klas) waarvan de meeste tijd (minimaal 80%) binnen de groep wordt gerealiseerd en maximaal 20% buiten de groep.

Hij/ zij:

 • Begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen van leerlingen die van de leraar instructie hebben ontvangen.
 • Assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken.
 • Ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen.
 • Begeleidt individuele leerlingen bij bv. niveau-lezen, rekenen.
 • Begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en registreert het ontwikkelings- en leerproces.
 • Maakt het lesmateriaal gereed voor dezelfde dag en zonodig meerdere dagen.
 • Surveilleert tijdens binnen activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen.
 • Signaleert problemen en bespreekt deze met de groepsleerkracht.
 • Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen.
 • Rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar.
 • Woont besprekingen bij indien dit wenselijk wordt geacht.
 • Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar.
 • Levert een bijdrage aan de administratie van leerling-prestaties en andere leerling-gegevens.

Inclusief onderwijs/leergemeenschap:

Het assisteren van een groepsleerkracht in de klas waarin één of meerdere leerlingen zitten met een speciale onderwijs/zorg behoefte. Hij /zij:

 • Ondersteunt de leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken waarvan de meeste tijd (minimaal 80%) binnen de groep wordt gerealiseerd en maximaal 20% buiten de groep.
 • Begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen van leerlingen die van de leraar instructie hebben ontvangen.
 • Assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken.
 • Ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen.
 • Begeleidt individuele leerlingen bij bv niveau-lezen, rekenen enz.
 • Begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en leerproces.
 • Surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen.
 • Signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar/senior leraar.
 • Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen.
 • Rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar.
 • Woont besprekingen bij indien dit wenselijk wordt geacht .
 • Richt mede met de leerkracht het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op.
 • Vervaardigt illustraties e.d. voor projecten.
 • Maakt het lesmateriaal gereed.
 • Controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar.
 • Levert een bijdrage aan de administratie van leerling-prestaties en andere leerling-gegevens.
 • Vult eventueel voorraden aan.
 • Beslist bij/over: het begeleiden van individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar een aparte leertaak hebben gekregen.
 • Ondersteuning van de groepsleerkracht bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, van praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en van deelname aan professionalisering.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws