Berichten archief

Aanvraag TLV.

Op het moment dat de onderwijsbehoeften de mogelijkheden van de basisschool overstijgen en de basisschool ook met begeleiding vanuit EC Rotonde handelingsverlegen blijft, kan er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden. De aanvraag van een TLV verloopt via het samenwerkingsverband volgens onderstaande stappen:

 1. Aanvraag Arrangement “Toeleiden Toelaatbaarheidsverklaring”

De school doet, na overleg met de betrokken PAB’er een aanvraag voor het arrangement “Toeleiden Toelaatbaarheidsverklaring” in Grippa (klik hier voor de toelichting). De PAB’er ondersteunt waar nodig bij het voorbereiden van deze aanvraag.

Voor de aanvraag van het arrangement is nodig:

(let op, vanaf 1-8-2016 is er een nieuwe versie beschikbaar. De oude versies komen te vervallen)

 • Recent OPP (geëvalueerd) met handelingsdeel;
 • Aanwezige onderzoeksverslagen en eventuele deskundigenverklaringen.
 1. Controle aangeleverde documenten

De orthopedagoog  van EC Rotonde controleert of de juiste documenten zijn aangeleverd en voorzien zijn van de benodigde handtekeningen. Indien nodig neemt de orthopedagoog  contact op met de basisschool om feedback te geven op het aangeleverde OPP. Wanneer de kwaliteit van het OPP voldoende is, tekent de orthopedagoog het OPP. In geval van wijzigingen in het OPP, tekenen de ouders en vertegenwoordigers van de school daarna (opnieuw) het OPP.

 1. Toekenning Arrangement “Toeleiden Toelaatbaarheidsverklaring”

Op het moment dat alle benodigde documenten aanwezig en compleet zijn, kent de orthopedagoog het arrangement toe. Startdatum is de datum van toekenning van het arrangement. Het arrangement duurt een maand.

(Een eventueel ander arrangement eindigt op het moment van toekenning van het nieuwe arrangement. Over eventuele (doorlopende) inzet van een PAB’er en/of onderwijsassistent wordt door de PAB’er en coördinator van het arrangement een beslissing genomen.)

 1. Adviesrondes

Onderstaande personen plaatsen hun advies over de noodzaak van een TLV, de zorgzwaarte1 en de duur2 van de TLV in Grippa:

 • Orthopedagoog van EC Rotonde (Elisa van de Werken of Saskia Tjikoeri)
 • Adjunct-coördinator EC Rotonde (Ruud van Rijn)
 • Coördinator EC Rotonde (Piet Vogel)
 1. Definitieve aanvraag

De coördinator van EC Rotonde doet via Grippa de definitieve aanvraag voor een TLV. School en ouders krijgen binnen 4 weken (met een mogelijkheid tot verlenging van deze periode met nog eens maximaal 4 weken)  na deze definitieve aanvraag bericht over de toekenning van de TLV.

De leerling is toelaatbaar tot het Sbo, Sbo zwaar of SO gedurende de duur van de TLV. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden van de leerling bij de nieuwe school en het overdragen van het dossier ligt bij de ouders en de basisschool.

1 Bij het advies over de zorgzwaarte zijn verschillende mogelijkheden:

 • Sbo regulier
 • Sbo zwaar (alleen geldig binnen samenwerkingsverband Driegang)
 • SO categorie laag
 • SO categorie midden
 • SO categorie hoog

De aanvraag van een TLV voor het VSO verloopt via het samenwerkingsverband voor het VO en het de VSO school.

2 Een TLV wordt voor minimaal 1 jaar afgegeven.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws