Berichten archief

Algemeen

Het onderwijsarrangement Taal/Lezen biedt scholen met een hulpvraag op het gebied van taal of lezen een begeleidingstraject, waarin op grond van observaties van de leerling, observaties van de instructie en toetsanalyses, praktische handelingsadviezen worden gegeven en bijbehorende doelen worden gesteld.

Binnen het ondersteuningsarrangement Taal/Lezen wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding op het gebied van:

  • Technisch en/of begrijpend lezen.
  • Mondelinge en schriftelijke taal.
  • Spelling.

Voorzieningen.

Binnen het onderwijsarrangement Taal/Lezen kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen:

  • Taalpaleis: een voorziening voor leerlingen uit groep 3 of 4 met een ernstige leesachterstand. Meer informatie.
  • Logopedie: advisering en schoollogopedische screening in de gemeente Gorinchem. Meer informatie.
  • NT2: een voorziening voor neven instromende leerlingen, die minder dan een jaar in Nederland zijn. Zie voorzieningen.

 

Medewerkers.

Bij het onderwijsarrangement Taal/Lezen zijn de volgende medewerkers betrokken:

  • Anneke Hendriks: coördinator, ambulant begeleider mondelinge en schriftelijke taal, logopedist.
  • Erna Slingerland: ambulant begeleider lezen/spelling, coördinator Taalpaleis.
  • Gaby Rookus: logopedist binnen de voorziening Logopedie

 

 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws