Berichten archief

Preventieve Ambulante Begeleiding

OA Rekenen wil leerkrachten optimaal ondersteunen middels PAB-trajecten voor leerlingen van wie de rekenontwikkeling problematisch verloopt. Hierbij wordt gekeken naar het begeleidingsschema van het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen (ERWD) (Zie Rekenverbetertrajecten). Hierin worden 5 fasen van ondersteuning onderscheiden.

Leerlingen in de blauwe, groene en gele fase behoren bij de basiszorg en basiszorg-plus van de school. Dit zijn respectievelijk de heel sterke-, goede- en gemiddelde leerlingen en de leerlingen die geringe rekenwiskundige problemen ervaren. Kinderen die op een of meer rekenonderdelen meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de verlengde instructie,  vallen binnen fase oranje. In principe stromen leerlingen vanuit fase oranje weer terug naar fase geel. Wanneer dit niet mogelijk is en de leerling langdurig ondersteuning in fase oranje nodig heeft of wanneer externe ondersteuning nodig is, komt een leerling in fase rood. Leerlingen in fase rood en hebben ernstige rekenwiskundige problemen op enkele- of alle deelgebieden. Leerlingen in fase oranje en rood komen in aanmerking voor begeleiding vanuit OA Rekenen.

figuur-1-pab-rekenen

Wanneer ervoor wordt gekozen om een PAB-traject te starten, kan een traject ingeschaald worden als licht, midden en hoog. Deze trajecten bestaan respectievelijk uit 8, 10 of 12 uur begeleiding.

Naast de begeleiding is er  ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van diagnostische rekenonderzoeken. Onze orthopedagoge is opgeleid om dit via de methodiek van het protocol ERWD te doen. Op basis van het ontwikkelde intakeformulier van OA rekenen kunnen de scholen zelf al helder krijgen wat zij kunnen doen om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen.

Enkele handvatten voor leerkrachten, uitleg over ERWD, het Drieslagmodel, het Handelingsmodel en tools voor leerlingen die vastlopen op het reguliere rekenonderwijs zijn te vinden in de onderstaande downloadbare mappen. De mappen zijn opgesplitst in groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In deze mappen staan tevens de leerroutes van Passende Perspectieven van SLO.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws