Berichten archief

Passende Perspectieven

Voor leerlingen die niet toewerken naar 1F of 1S, maar leerroute 2 of 3 van Passende Perspectieven volgen, moet er een aan gepast aanbod zijn.

Passende Perspectieven geeft wel de doelen, maar geeft niet aan welke activiteiten daarbij horen.

OA Rekenen wil dit graag samen met scholen verder uitwerken, zodat er ook voor deze leerlingen een passend basisprogramma klaarligt. Hiervoor zijn ook de intern begeleiders opgeroepen om een bijdrage te leveren. De start voor het uitwerken is gemaakt tijdens de IB-netwerkbijeenkomst in november 2014. Ceciel Borghouts heeft uitgelegd op welke manier de leerroutes 2 en 3 uitgewerkt kunnen worden voor de verschillende rekenmethoden.

Tijdpad tot nu toe voor leerroute 2:

2014-2015:

  • Wereld In Getallen groep 3 t/m 5 uitgewerkt
  • Inventariseren en uitproberen van de uitwerkingen van Rekenrijk
  • begin uitwerking Pluspunt

2015-2016:

  • Pluspunt start nakijken groep 3 t/m 5
  • Wereld In Getallen groep 3 t/m 5 afgemaakt en jaarplanning groep 3 t/m 5 gemaakt
  • Rekenrijk startbijeenkomst jaarplanning georganiseerd

Voor  schooljaar 2016-2017 staan de volgende activiteiten gepland:

  • Rekenrijk jaarplanning groep 3 t.m 8 maken
  • Pluspunt nakijken groep 3 t/m 5 en het maken van een jaarplanning groep 3 t/m 5
  • Wereld In Getallen starten met nakijken en jaarplanning groep 6

Inmiddels zijn de uitwerkingen van Wereld in Getallen voor groep 3 t/m 5 beschikbaar in de vorm van een jaarplanning. Scholen die hebben meegewerkt aan het realiseren van de producten, kunnen vrij over deze jaarplanning beschikken. Andere  scholen kunnen uiteraard ook gebruik maken van de jaarplanning. Van deze scholen wordt gevraagd alsnog  een bijdrage te leveren aan het uitwerken van de leerroute. Dit gaat uiteraard in overleg.

Jaarplanningen  kunnen opgevraagd worden bij Saskia Tjikoeri (s.tjikoeri@ec-rotonde.nl). Hier kunt u ook terecht voor aanvullende informatie of om u aan te melden bij een van de werkgroepen.

 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws