Berichten archief

Info algemeen

Naam/Titel Onderwijsarrangement

Onderwijsarrangement Rekenen

Medewerkers

Jeroen van der Jagt (coördinator en ambulant begeleider)
Saskia Tjikoeri (orthopedagoog, ambulant begeleider)

Contact

j.vanderjagt@ec-rotonde.nl

Korte omschrijving van het onderwijsondersteuningsarrangement

Het Onderwijarrangement Rekenen (OA Rekenen) wil optimale ondersteuning bieden aan leerlingen door de essenties van de rekenvragen in kaart te brengen. Hierbij worden in eerste instantie de leerkrachten begeleid en ondersteund in het bieden van passende trajecten voor leerlingen die niet meer met de groep mee kunnen rekenen, in sommige gevallen aangevuld met kortdurende begeleiding van de individuele leerling. Deze begeleiding komt voort vanuit de visie van het Samenwerkingsverband: Thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen.

Daarnaast biedt OA Rekenen schoolbrede Rekenverbetertrajecten aan en wordt er in samenwerking met de scholen gewerkt aan een uitwerking van de leerstof voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen.

Doel

Het doel is om elke school in staat te stellen passend rekenonderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen op school. Wanneer het voor scholen en leerkrachten lastig is om de hulpvraag van leerlingen duidelijk in kaart te brengen en om deze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, kan de hulp van het OA Rekenen worden ingeschakeld. Een Ambulant Begeleider op het gebied van rekenen kan adviezen en ondersteuning bieden aan de leerkrachten middels PAB-trajecten. De Ambulant Begeleider kan op zijn beurt weer een beroep doen op de deskundigheid van een rekenspecialist/orthopedagoog.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws