Berichten archief

Scholing

Verbonden aan het OAG is het volgende scholingsaanbod. Aanbod en inschrijving worden door de coördinator van OAG gerealiseerd.

Groepsinterventie Taakspel*

Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig, storend en eventueel aanwezig agressief gedrag. Taakspel beïnvloedt zo het taakgerichte gedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les kan er namelijk beter gewerkt worden. Het kan echter ook op directe wijze taakgericht gedrag bewerkstelligen als de regels daarop toegespitst worden. Bovendien leidt op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas. Er worden meer complimenten uitgedeeld en minder corrigerende opmerkingen gemaakt.

Schoolinterventie Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

SWPBS is een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het doel van SWPBS is om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden en in samenwerking met ouders een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt onder meer gerealiseerd doordat het schoolteam haar verwachtingen ten aanzien van gedrag in en om de school expliciet maakt en deze actief aan de kinderen leert. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag door alle medewerkers van de school systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.* (link SWPBS site) vb tekst: Kijk voor meer informatie over SWPBS op www.swpbs.nl

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws