Berichten archief

Algemene info

Een belangrijke kerntaak van onderwijsarrangement Gedrag is collega’s in het reguliere en speciale basisonderwijs ondersteunen bij het (leren) omgaan met opvallend gedrag. Wij streven ernaar om de kennis van leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen over gedrag te vergroten. OA Gedrag geeft handelingsadviezen over en scholing in gedrag en gedragsproblematiek.

Menig kind heeft wel eens problemen met zijn of haar gedrag. Scholen lossen dit zelf op. Het komt echter voor dat de gedragsproblemen dusdanig hardnekkig zijn, dat medeleerlingen en leraren hier structureel last van hebben. Er moet gehandeld worden. Wanneer er op school sprake is van een gedragsvraagstuk, die niet binnen de reguliere zorgstructuur van de school kan worden verholpen, bestaat voor scholen van EC Rotonde de mogelijkheid, een ondersteuningsarrangement Gedrag (OAG) aan te vragen.

Het kan gaan om externaliserende gedragsproblematiek (waar mensen buiten het kind last van hebben) of internaliserende gedragsproblematiek (waar het kind zelf last van heeft).

Met toestemming van de ouders, vraagt de school het ondersteuningsarrangement aan bij EC Rotonde/OA Gedrag.

Het betreffende kind is altijd al binnen de interne zorgstructuur van de school besproken en begeleid, voordat het kind kan worden aangemeld. Voorwaarde is dat er consultatieve leerlingbegeleiding heeft plaatsgevonden op het gebied van gedrag of een Ontwikkelingsperspectief is opgesteld.. Er moeten recente handelingsplannen ‘gedrag’ worden overgedragen.

Doel van de ondersteuning is om leerkrachten de vaardigheden te geven om te kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind. Er wordt uitgegaan van de handelingsgerichte filosofie: Wat heeft dit kind nodig van zichzelf, de leerkracht, zijn klasgenoten, het leerstofaanbod, zijn ouders om optimaal te profiteren van het onderwijsaanbod. Op grond van dossieranalyse, intake met leerkracht en/of intern begeleider en observaties van de leerling en diens interactie met de omgeving (leerkracht, klasgenoten en mogelijke anderen), worden cyclisch praktische handelingsadviezen gegeven en bijbehorende doelen gesteld.

Meer informatie

Medewerkers

Wie zijn betrokken bij het OAG?

 • Marjan Tamse:
  coördinator, ambulant begeleider, Taakspeltrainer en PBS-coach
 • Mieke Baan:
  ambulant begeleider, Taakspeltrainer en PBS-coach
 • Marjon Koehorst:
  ambulant begeleider, SVIB-coach
 • Oedeken Omers:
  ambulant begeleider van voorziening kleuters/gedrag
 • Julia Henning:
  ambulant begeleider, psycholoog
 • Yvette van Cleef – van der Roest:
  behandelaar Winnerteam, psycholoog

Contact

Marjan Tamse
m.tamse@driegang.nl

Mieke Baan
m.baan@driegang.nl

Marjon Koehorst
m.koehorst@driegang.nl

Oedeken Omers
o.omers@driegang.nl

Yvette van Cleef – van der Roest
y.vanderroest@driegang.nl

Julia Henning
j.henning@driegang.nl

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws