Berichten archief

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad

Sinds augustus 2014 vormen de drie kamers Alblasserwaard West, Rivierengebied Midden Nederland en het Expertise Centrum Rotonde het samenwerkingsverband Driegang. Het Expertise Centrum Rotonde beschikt niet langer over een eigen PMR, maar wordt vertegenwoordigd door twee personeelsleden in de PMR van Driegang.

Waarom spreken we van een PMR? Hoewel we ons allemaal direct of indirect bezig houden met leerlingen in het basisonderwijs, vallen deze leerlingen niet onder het samenwerkingsverband. Hierdoor zijn er ook geen ouders betrokken, die in de MR zitting zouden kunnen nemen. De MR van de Driegang wordt dus PMR genoemd; een MR die alleen uit personeel bestaat.

Het Expertise Centrum Rotonde wordt vertegenwoordigd in de PMR door Herma Sterk en Yvette van Cleef – van der Roest.

Alle informatie over de PMR van Driegang kun je vinden op de website van Driegang.

 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws