Berichten archief

Informatie m.b.t. LGF en Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Informatie over Leerlinggebonden financiering (LGF ) en Toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal onderwijs ( SO).

In augustus 2014 gaat de toelating van SBO en SO veranderen. Daarnaast wordt de LGF afgeschaft en komen hiervoor arrangementen van de kamers in de plaats.

Nieuwe regeling in het PO:

In het PO zijn nieuwe regelingen m.b.t. plaatsing in het S(B)O (in de toekomst heet dit TLV)en LGF-financiering ( in de toekomst heet dit een ondersteuningsarrangement)  al vastgelegd in het ondersteuningsplan van SWV Driegang.

Door de coördinatoren is dit inhoudelijk  gecommuniceerd met de scholen en hun besturen. Praktisch gezien betekent dit, dat vanaf 1 april  2014 toelaatbaarheidsverklaringen  SBO en SO en aanvragen voor ondersteuning als volgt lopen:

  • Binnen Alblasserwaard-West via het secretariaat van de toekenningscommissie, nu   PCL te Moordrecht
  •  Binnen EC De Rotonde via Kindkans (Onderwijsarrangementen Taal/lezen, Gedrag,

Inclusief en  Rekenen) naar de algemeen directeur, Piet Vogel

  • Binnen Rivierengebied Midden Nederland via Kindkans of op papier naar het secretariaat van de toekenningscommissie, Hoefslag 6, 4205 NK  Gorinchem

De toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO worden afgegeven door SWV 28-16 Driegang.

Voor EC Rotonde geldt, dat alle leerlingen met een LGF, voor 15 februari 2014 via Kindkans aangemeld moeten zijn.  Alle  LGF moeten namelijk voor 1 augustus 2014 omgezet worden in een ondersteuningsarrangement.

Voor de overgang van  PO naar het VO geldt het volgende:

In het VO blijven de aanvragen voor plaatsingen in het Speciaal onderwijs (SO) of LGF-financiering tot 1 augustus 2015 via de RVC  lopen. Voor de overgang naar komend schooljaar (2014-2015) gaat alles dus nog op de dezelfde wijze als nu. In de loop van dit jaar neemt het VO een besluit over de werkwijze na 01-08-2015. Daarover wordt u dan z.s.m. geïnformeerd.

  • Als een basisschool volgend schooljaar (dus m.b.t. de overgang per augustus 2015) in het traject van de overgang van PO-VO van mening is, dat voor een adequate opvang van een leerling in het VO extra middelen nodig zijn, vergelijkbaar met een LGF-aanvraag nu, dan moet dat met een onderbouwde aanvraag uiterlijk 15 december 2014 worden ingediend bij de coördinator van het SWV VO Piet Franke. T.z.t. wordt u daarover nader geïnformeerd.

 

Uitgelicht
Regioacademie R&D
Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws