Berichten archief

In navolging van de taalverbetertrajecten is ons samenwerkingsverband ook gestart met pilots van rekenverbetertrajecten. Op 3 scholen is hard gewerkt om impulsen te geven aan het rekenonderwijs. Onder leiding van Ceciel Borghouts zijn er teambijeenkomsten georganiseerd over de didactische modellen (het drieslagmodel en het handelingsmodel) uit het protocol ERWD. Hieraan zijn klassenconsultaties gekoppeld om de leerkrachten te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van deze inzichten. Verder maakten ook bijeenkomsten over het bereiken van rekendoelen (gekoppeld aan leerlijnen) onderdeel van het traject uit.

Er zijn inmiddels ook leerkrachten van deze scholen gestart met de opleiding Rekencoördinator. Dit zal een belangrijke stimulans geven om de kwalititeitsimpuls verder vorm te geven binnen deze scholen.

Ook in de komende tijd kunnen scholen die interesse hebben in een rekenverbetertraject zich aanmelden bij ons via: j.vanderjagt@ec-rotonde.nl.

Uitgelicht
Regioacademie R&D
Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws