Berichten archief

Jeroen

Inschrijving Zomerscholen Gorinchem en Leerdam 2018 geopend

De voorziening Zomerschool van Driegang EC- Rotonde gaat in de zomervakantie 2018 op twee locaties plaatsvinden:

EC-Rotonde in Gorinchem en OBS De Hobbitstee in Leerdam.

In Gorinchem is er de eerste vier weken Zomerschool Gorinchem en in Leerdam de eerste twee weken Zomerschool Leerdam.

Al onze scholen kunnen leerlingen aanmelden via Grippa. Leerlingen die cognitief en/ of sociaal-emotioneel een zetje in de rug kunnen gebruiken in de lange zomerperiode zijn vooral gebaat bij deelname.

De flyers van de Zomerschool zijn inmiddels digitaal naar de scholen verstuurd. Binnenkort worden er ook stapeltjes flyers en posters op de scholen afgegeven.

Er is mogelijkheid om voorlichting te geven op de scholen aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

Voor meer informatie:

Jeroen van der Jagt, coördinator Zomerscholen Driegang EC-Rotonde

E j.vanderjagt@ec-rotonde.nl

M 06.28123591

 

Voorziening Zomerschool Gorinchem 2017 succesvol verlopen

In de zomervakantie hebben we gedurende 5 weken 5 keer een groep van ca. 15 leerlingen mogen begroeten die deelnamen aan de Zomerschool van EC Rotonde.

De leerlingen kregen in de ochtend gedifferiëntieerd les in technisch en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen.

Tussen de middag werd er gekookt met en voor de kinderen.

In de middag stonden er diverse leuke doe-activiteiten op het programma.

De wethouder van onderwijs heeft de Zomerschool ook bezocht en twitterde enthousiast na zijn bezoek dat hij het een mooie mix van leren, sociale vaardigheidstraining en ontspanning vindt.

Graag evalueren we met de deelnemende scholen om voor de volgende jaren weer een zo goed mogelijk programma te kunnen samenstellen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

Jeroen van der Jagt

M 06.28123591

E j.vanderjagt@ec-rotonde.nl

Mogelijkheden voor rekenverbetertrajecten

In het schooljaar 2017/ 2018 zijn er weer mogelijkheden om een rekenverbetertraject te volgen.

Teamscholingen gekoppeld aan klassenconsultaties kunnen verzorgd worden door OA Rekenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jeroen van der Jagt

M 06.28123591

E j.vanderjagt@ec-rotonde.nl

Eerste pilots rekenverbetertrajecten afgerond

In navolging van de taalverbetertrajecten is ons samenwerkingsverband ook gestart met pilots van rekenverbetertrajecten. Op 3 scholen is hard gewerkt om impulsen te geven aan het rekenonderwijs. Onder leiding van Ceciel Borghouts zijn er teambijeenkomsten georganiseerd over de didactische modellen (het drieslagmodel en het handelingsmodel) uit het protocol ERWD. Hieraan zijn klassenconsultaties gekoppeld om de leerkrachten te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van deze inzichten. Verder maakten ook bijeenkomsten over het bereiken van rekendoelen (gekoppeld aan leerlijnen) onderdeel van het traject uit.

Er zijn inmiddels ook leerkrachten van deze scholen gestart met de opleiding Rekencoördinator. Dit zal een belangrijke stimulans geven om de kwalititeitsimpuls verder vorm te geven binnen deze scholen.

Ook in de komende tijd kunnen scholen die interesse hebben in een rekenverbetertraject zich aanmelden bij ons via: j.vanderjagt@ec-rotonde.nl.

Opleiding Rekencoördinator gestart

In januari 2013 is de (register) opleiding Rekencoördinator binnen de Regio Academie gestart. Onder leiding van Ceciel Borghouts van het Freudenthal Instituut worden 12 cursisten opgeleid om de professionaliteit op het gebied van het vak rekenen in hun school te verhogen. De opleiding is breed van opzet en toegespitst op de nieuwste inzichten op rekengebied, zoals het protocol ERWD en de referentieniveaus.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws